Usługi NFZ

Świadczenia w ramach NFZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna RODENTIS świadczy również nieodpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia ogólnostomatologiczne.

Świadczenia w ramach NFZ obejmują:

  • Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
  • Znieczulenie miejscowe nasiękowe lub przewodowe wewnątrzustne;
  • Leczenie próchnicy powierzchniowej;
  • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba;
  • Usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego;
  • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
  • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie i szczęce.

Przed wizytą stomatologiczną w ramach NFZ pacjenci proszeni są o przygotowanie DOKUMENTU UBEZPIECZENIA lub DOWODU OSOBISTEGO celem sprawdzenia ważności ubezpieczenia zdrowotnego.