Projekt unijny

E-usługi medyczne dla mieszkańców m. st. Warszawa Nr RPMA.02.01.01-14-0924/15

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w placówce Rodentis, który umożliwi oferowanie pacjentom usług medycznych on-line dostępnych wieloma kanałami komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych, poprawi jakość oferty, jak również podniesie efektywność zarządzania, dzięki uzyskaniu relacji transakcyjnych z partnerami handlowymi. Wskutek realizacji projektu obniżone zostaną koszty administracyjne funkcjonowania podmiotu w związku z prowadzeniem usług umożliwiających automatyzację procesów wymiany danych. System informatyczny jaki zostanie wdrożony w ramach projektu posiada szereg funkcjonalności, pozwalających na optymalizację współpracy pomiędzy placówkami partnerskimi, celem zaoferowania pacjentom kompleksowej, na najwyższym poziomie jakości usługi medycznej.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną Rodentis mieszkańcom powiatu m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi: e-rejestracja, e-diagnostyka, e-rozliczanie umów abonamentowych, e-grupa zakupowa, e-konsultacje, e-kolejka, e-powtórki recept. Oferowanie powyższych e-usług przyczyni się do uproszczenia wielu procesów zachodzących w placówce, przede wszystkim procesu rejestracji, procesu oczekiwania na wizytę u lekarza oraz procesu wystawiania recept (e-rejestracja, e-kolejka, e-powtórka recept). Całość e-usług medycznych przełoży się również na prowadzenie przez placówkę medyczną elektronicznej dokumentacji medycznej, która dotyczyć będzie każdego pacjenta.