Protetyka

Protetyka

Utrata zębów to problem nie tylko estetyczny, ale również funkcjonalny. Protetyka zajmuje się odtwarzaniem braków w uzębieniu oraz odbudową zębów. Zęby poza walorami estetycznymi odpowiedzialne są za rozdrabnianie pokarmów, biorą udział w artykulacji dźwięków, a ich wzajemne ustawienie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych.

Uzupełnienia protetyczne dzielimy na uzupełnienia stałe, czyli takie, które są na stałe umocowane w jamie ustnej, a pacjent nie ma możliwości ich swobodnego wyjmowania oraz uzupełnienia ruchome – czyli te, które pacjent powinien codziennie wyjmować z jamy ustnej.

Uzupełnienia stałe

Protetyczne uzupełnienia stałe to elementy protetyczne na stałe zamocowane w jamie ustnej. Wśród uzupełnień stałych wyróżniamy:

  • korony pełnoceramiczne – licowane porcelaną korony protetyczne z komputerowo zeskanowaną i dociętą podbudową z tlenku cyrkonu – preferowane w przednim odcinku łuku zębowego lub wszędzie tam, gdzie niezbędna jest estetyka na najwyższym poziomie
  • korony licowane porcelaną na podbudowie metalowej – bardzo trwałe korony licowane porcelaną. Mogą być wykonane bezpośrednio na oszlifowanych zębach, lub kiedy ząb uległ znacznemu uszkodzeniu mogą być wykonane na wkładach koronowo-korzeniowych. W przypadku braku pojedynczego lub kilku zębów korony licowane porcelaną wykorzystujemy do wykonania mostów porcelanowych na podbudowie metalowej.
  • korony tymczasowe – niezbędne do czasowej odbudowy leczonego zęba

Uzupełnienia ruchome

To wszelkiego rodzaju protezy częściowe lub całkowite. Wśród protez częściowych wyróżniamy protezy szkieletowe, szynoprotezy, protezy acetalowe umocowane na zębach własnych za pośrednictwem klamer lub zamków orazprotezy akrylowe. Protezy częściowe mocujemy na zębach z udziałem klamer – metalowych lub estetycznych – acetalowych, lub z udziałem elementów precyzyjnych – zamków lub zatrzasków.

Protezy całkowite wykonujemy z akrylu najwyższej jakości.

Istnieje możliwość bardzo indywidualnego doboru kształtu, koloru, a nawet ustawienia zębów np.: na podstawie zdjęcia własnego pacjenta.

Wykonujemy wszelkiego typu naprawy uszkodzonych protez. Dostawiamy brakujące zęby, sklejamy złamane płyty protezy, dostawiamy klamry, wykonujemy podścielenia protez, a także wymiany nieestetycznych, zużytych, akrylowych części w protezach szkieletowych.

Poza tradycyjnymi uzupełnieniami protetycznymi Centrum Stomatologiczne RODENTIS wykonuje wszelkiego rodzajuodbudowy z zakresu implantoprotetyki.