Implantologia

Implantologia

Leczenie implantologiczne jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w stomatologii. Pozwala odbudować uzębienie pacjenta. Możemy przywrócić w ten sposób odpowiednią funkcję narządu żucia, co pozwala uniknąć niepotrzebnego szlifowania zdrowych zębów naturalnych. Konstrukcje oparte na implantach tworzą trwałą, estetyczną alternatywę dla mało komfortowych uzupełnień ruchomych. Są trwałe i niezawodne!

Implanty stomatologiczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów odbudowy zębów, jak również fundamentem do dalszej części, czyli odbudowy protetycznej.

Jeżeli brakuje Ci jednego, kilku lub wszystkich zębów, lekarz może zaproponować różne możliwości terapii. Jedną z nich może być właśnie wszczepienie implantu. Pozwala on w sposób maksymalnie naśladujący naturę uzupełnić utracone z różnych przyczyn zęby. W naszej klinice stosujemy kilka rodzajów implantów, co pozwalana dokładne indywidualne dopasowanie się do wszelkich potrzeb i możliwości pacjenta.

Stosujemy implanty najbardziej uznanych firm na świecie:

  • implanty niemieckiej firmy Bego-Semados,
  • implanty szwajcarskiej firmy SWISS IMLPANT SYSTEMS
  • najwyższej klasy szwajcarskie implanty Straumann.

W Centrum Stomatologicznym RODENTIS wszystkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzają lekarze ze specjalnością chirurga szczękowego oraz chirurga stomatologicznego.

Przebieg leczenia implantologicznego:

  1. Część chirurgiczna – osadzenie implantu w kości,
  2. Część protetyczna – wykonanie uzupełnień opartych na uzyskanym „sztucznym korzeniu” czyli implancie.

Czym jest implant?

Implant to „sztuczny korzeń” zęba, wszczepiany w naszą kość. Wykonany jest z tytanu najwyższej czystości, jest metalem biokompatybilnym, co oznacza, że organizm ludzki akceptuje ten materiał jak własną tkankę.

Jak wygląda zabieg?

Aby zabieg był bezpieczny i precyzyjny, niezbędne jest jego dokładne zaplanowanie. Pierwszym etapem leczenia jest zawsze konsultacja. Chirurg przeprowadza dokładny wywiad, konfrontując Państwa oczekiwania z istniejącymi możliwościami. Następnie wykonuje badanie wyrostka zębodołowego i części zębodołowej żuchwy oraz ocenia warunki zgryzowe. W trakcie konsultacji pacjent uzyskuje informacje o etapach leczenia implantologicznego, jego zaletach i kosztach. Na życzenie lekarz zaprezentuje przypadki kliniczne w tym zdjęcia i filmy lub modele zbliżone do istniejącej u Państwa sytuacji. W trakcie pierwszej wizyty zawsze wykonywana jest precyzyjna cyfrowa diagnostyka radiologiczna obrazująca stan kości Pacjenta. Implant stomatologiczny o indywidualnie dobranym rozmiarze jest wprowadzany przez chirurga w kość szczęki i/lub żuchwy – w obszarze brakujących zębów. Miejsce zabiegu jest odpowiednio zabezpieczane. Zabieg przeprowadzany jest w specjalnym znieczuleniu miejscowym, którego czas działania kilkakrotnie przewyższa czas zabiegu. Daje to pełen komfort Pacjentowi nawet długo po powrocie do domu. Następna wizyta następuję po ok. 10-14 dniach. Chirurg kontroluje wówczas poprzedni etap, czyli ocenia miejsce wszczepu i usuwa szwy. Implant integruje się w pełni z kością przez okres kilku miesięcy (od 3 do 6 miesięcy). Po tym czasie odsłania się wszczep formując kształt dziąsła i wykonuje się dobudowę protetyczną.

W wybranych, kwalifikujących się do tego przypadkach stosujemy indywidualny protokół leczenia- wprowadzając implanty natychmiast po ekstrakcji zęba z obciążeniem koroną prowizoryczną. Każdemu pacjentowi jesteśmy w stanie zaproponować odbudowę tymczasową, zabezpieczając uśmiech i utrzymanie funkcji żucia w trakcie integracji implantów.